Kasovi aparati za reglamenta

Фискалният касов апарат, наречен касов апарат, като автомобил, трябва да се коригира периодично. В настоящия случай обаче обсъденият преглед би искал да бъде изграден не по-късно от две години след новия преглед или фискализация. Общ преглед на касовия апарат цената на кризите се колебае при опции от 100 PLN до 200 PLN с пътуване до работното място.

Задължението за преглед на касовия апарат произтича от съответните правни разпоредби. Правното основание за двугодишния период на прегледа на финансовия касиер е § 7, ал. 1 точка 6 във връзка от § 16, ал. 1 от Наредбата на министъра на финансите от 28 ноември 2008 г. в историята на условията за използване на касови апарати. Съгласно закона и при пълно спазване на разпоредбите на чл. 61 § 3 от Наказателния кодекс, неизпълнението или ненавременното извършване на преглед на касовия апарат е свързано с неправилно съхраняване на книга и заплаха от глоби за данъчно престъпление. Една по-евтина алтернатива на всеки двегодишен преглед обаче е да я посрещаме всяка година. Когато става въпрос за преглед на касови апарати, е необходимо и се грижи да посочи подходящия момент, който се постига на платформата за данъчни наредби. Според чл. 12, ал. 3 от този закон, сроковете, описани в месеци, се правят с датата на последния ден на текущия месец, който гарантира първия ден от датата, а ако не е имало такъв ден през последния месец - на новия ден от последния месец.

Задължението за наблюдение на датата на проверка на касовия апарат е на лицевата страна на фискалния касов апарат. Собственикът трябва да информира сервизния техник за необходимостта от такова преразглеждане в рамките на две години от последната проверка. Служителят на касата, в сезона от 5 дни от датата на уведомяването от страна на притежателя на фискалния касов апарат, следва да извърши задължителна техническа проверка на касовия апарат (§ 31 т. 4 от Наредбата за касовите апарати.

Прегледът на техническото състояние на касовия апарат трябва преди всичко да се провери: състоянието на всички чекови пломби, състоянието на жилището, четливостта на фискалните документи, работната програма, коректността на работа, състоянието на паметта и състоянието на акумулаторите.За да се избегне налагането на санкции от картата на данъчната служба, данъкоплатецът трябва да се грижи за датите на проверка на касовия апарат.